Νέα

Αφιερώστε λίγο χρόνο στο να διαβάσετε τα τελευταία νέα σχετικά με το έργο!

December 2021

1

Europe’s hidden green spaces: from flowering roof tops to bus stop gardens

https://www.euronews.com/green/2020/04/23/europe-s-hidden-green-spaces-from-flowering-roof-tops-to-bus-stop-gardens

2

6 Ways Green Roofs Protect Cities From Climate Change – from fighting heat waves to stopping floods

https://www.globalcitizen.org/en/content/benefits-of-green-roofs-climate-change/

4

Green Roofs and Climate Change in 2021

https://www.greenroofguide.com/green-roofs/climate-change/

6

January 2022

2

Launching Project Social Media Channel

http://agrosproject.com/wp-content/uploads/2022/02/2.2.pdf

3

Project Progress: Launching the Development of AGROS Courses

http://agrosproject.com/wp-content/uploads/2022/02/2.3.pdf

4

Project Development is Moving Forward: We Are Presenting a Final List of Learning Modules

http://agrosproject.com/wp-content/uploads/2022/02/2.4.pdf

6

EU Funded Project PERFECT: Cross Link to the AGROS project and Some Useful Insights

http://agrosproject.com/wp-content/uploads/2022/02/2.6.pdf