Ενότητα 1 Αστικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 1: Αστικό Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη!

Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και βασικές πληροφορίες για το αστικό περιβάλλον και τον ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG), ιδιαίτερα τον SDG 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας πράσινων δημόσιων χώρων, της βελτίωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και της διαχείρισης με συμμετοχικούς τρόπους και χωρίς αποκλεισμούς.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου

Related Courses