Ενότητα 2 Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας για την ευημερία της κοινωνίας

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 2:

Αυτή η ενότητα επιδιώκει την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τη συμβολή της πράσινης στέγης στη βιοποικιλότητα στις αστικές περιοχές και βασίζεται στην ανασκόπηση της ιδέας, πώς οι πράσινες στέγες επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, πώς να σχεδιάζετε τη βιοποικιλότητα με δείγματα και την ανασκόπηση των κινδύνων και πώς να τους αποτρέψετε και να τους αντιμετωπίσετε.

Related Courses