Ενότητα 4 Ταξινομία των πράσινων στεγών λόγω των κλιματικών και περιβαλλοντικών συνθηκών

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Η Ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες για την ταξινομία των πράσινων στεγών σύμφωνα με τις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Προγραμματισμένο κοινό: επίπεδο αρχαρίων ενός συνήθους κοινού στόχου δασκάλων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και κατασκευαστών.

Η παρούσα Ενότητα ολοκληρώνεται με ένα κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Related Courses