Ενότητα 5 Ταξινομία Υλοποίησης των Πράσινων Στεγών (Βότανα, Φυτά, Δέντρα) και Βελτιστοποίηση των Ειδών

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Η Ενότητα 5 θα διερευνήσει μια άλλη οπτική των πλεονεκτημάτων των πράσινων στεγών και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την ενότητα 3.

Η παρούσα Ενότητα παρέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ταξινομία των φυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ταξινόμησης και της χωροταξίας τους στην υλοποίηση των διαφορετικών εφαρμογών πράσινων στεγών, οι οποίες συζητούνται θεματικά με λεπτομέρειες για τα φυτά για τους διαφορετικούς σκοπούς των πράσινων στεγών: (1) εκπαιδευτικούς σκοπούς, (2) επισιτιστική αυτοδυναμία, (3) θεραπεία και λήψη φαρμάκων για τη φύση.

Η Ενότητα παρέχει μερικά βασικά γραφικά δείγματα πράσινων στεγών και συμβουλές για τον αυτοσχεδιασμό τους. Διερευνώνται επίσης τα οφέλη και η σημασία της ποικιλότητας και της βελτιστοποίησης των φυτών, καθώς αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος όλων των οικοσυστημάτων.

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις ακόλουθες ικανότητες:

  • κατανόηση των δυνατοτήτων υλοποίησης των πράσινων στεγών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ταξινομίας,
  • γνώση των βασικών πληροφοριών για την ταξινομία των φυτών,
  • κατανόηση της ταξινόμησης των φυτών και της έννοιας της ζώνης ανθεκτικότητας,
  • γνώση του διαφορετικού σκοπού της ταξινομίας υλοποίησης των πράσινων στεγών,
  • κατανόηση της σημασίας της βελτιστοποίησης των ειδών και όλων των οικοσυστημάτων,
  • κατοχή των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον αυτοσχεδιασμό των πράσινων στεγών,
  • δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας σχεδιασμού των πράσινων στεγών από την αρχή μέχρι το τέλος.

Κοινό-στόχος – επίπεδο αρχαρίων ενός συνήθους κοινού στόχου δασκάλων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και κατασκευαστών.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενο Κεφαλαίου

Related Courses