Ενότητα 6 Πράσινες Στέγες στις Ευρωπαϊκές πόλεις

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 6:

Η Ενότητα 6 στοχεύει να απεικονίσει τις βέλτιστες πρακτικές πράσινων στεγών για αστική ανάπλαση με βάση τον τρόπο με τον οποίο η πράσινη στέγη (οι στέγες) ταιριάζουν στο αστικό πλαίσιο και στο ρόλο της στον πολεοδομικό σχεδιασμό, την εφαρμογή της και τη δέσμευσή της με την κοινότητα.

Related Courses