Ενότητα 7 Κηπουρικές εφαρμογές ¨Η περίπτωση του κρεολικού κήπου: ιστορία και πολιτισμικές πτυχές¨

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Η αστική γεωργία αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, καθώς οι πληθυσμοί γίνονται όλο και πιο αστικοί, τα έργα για πράσινες πόλεις πολλαπλασιάζονται.

Στη Μαρτινίκα, η πρακτική του «κρεολικού κήπου» έχει τις ρίζες της στην παράδοση. Οι Μαρτινικανοί, ακόμα κι αν ζουν στην πόλη, επιθυμούν να κρατήσουν ζωντανή αυτή την προγονική παράδοση.

Η δημιουργία ενός κρεολικού κήπου είναι εφικτή ακόμη και σε πολύ μικρό χώρο. Σε πολύ αστικοποιημένες γειτονιές, μπορούν να εντοπιστούν μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις στην άκρη των σπιτιών ή των κτηρίων.

Η συνοικία Terres Sainville αποτελεί ένα καλό παράδειγμα: οι λαχανόκηποι δημιουργούνται σε «αστικές ακατοίκητες τοποθεσίες», δηλαδή σε κενούς χώρους ανάμεσα σε δύο σπίτια, όπου παλαιότερα ένα σπίτι κατεδαφίστηκε επειδή ήταν ανθυγιεινό.

Επομένως, είναι ενδιαφέρον οι κρεολικοί κήποι να καταστούν κατανοητοί, όταν μιλάμε για αστική γεωργία και πράσινες στέγες.

Αυτοί οι κενοί χώροι, που συχνά έχουν μετατραπεί σε μη εξουσιοδοτημένους χώρους απορριμμάτων, μετατρέπονται σε χώρους παραγωγής τροφίμων. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης και στην αυτονομία των τροφίμων.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses