Ενότητα 8 Ενσωμάτωση Πράσινων Στεγών στη βιωσιμότητα της τοπικής κοινότητας

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 8:

Η ενότητα 8 στοχεύει να δώσει έμφαση στο πώς η καινοτομία των πράσινων στεγών θα μπορούσε να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας μέσω αποτελεσματικών πολιτικών που είναι σε θέση να κάνουν πράσινες τις αστικές κοινότητες με την πρόθεση να γίνουν πιο σημαντικές για την ευημερία των πολιτών.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα

Related Courses