Ενότητα 9 Δομικά στοιχεία και περιορισμοί των πράσινων στεγών

Last updated: 22 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Η Ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες για τα δομικά στοιχεία και τους περιορισμούς των πράσινων στεγών. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα επιτυχημένο κατασκευαστικό έργο πράσινης στέγης και πώς να διαχειρίζονται τις διαφορετικές συνθήκες που είναι πιθανό να επηρεάσουν την εγκατάσταση και την αποτελεσματικότητα μιας πράσινης στέγης.

Θα συζητηθούν διάφοροι παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση, οι καιρικές συνθήκες, καθώς και η εποχικότητα και η μέση ετήσια θερμοκρασία, ως προς τον αντίκτυπό τους στην επιλογή, την κατασκευή και τους περιορισμούς ενός έργου πράσινης στέγης.

Η Ενότητα θίγει τα ακόλουθα βασικά θέματα:

9.1. Δομικά στοιχεία των πράσινων στεγών

9.2. Αποτελεσματικός σχεδιασμός και υλοποίηση των πράσινων στεγών

9.3. Παράγοντες που είναι πιθανό να επηρεάσουν την κατασκευή και την αποτελεσματικότητα των πράσινων στεγών

9.4. Περιορισμοί των πράσινων στεγών

Προγραμματισμένο κοινό: επίπεδο αρχαρίων ενός συνήθους κοινού στόχου δασκάλων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και κατασκευαστών.

Η παρούσα Ενότητα ολοκληρώνεται με ένα κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses