Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα προσβάσιμο από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων ή/και στο YouTube και εφαρμόζονται νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ιστοσελίδα «AGROS – Ενεργοποίηση Συνεργειών Πράσινων Στεγών ως εργαλείο συμμετοχής των πολιτών και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης» ιστοσελίδα https://xeniospolis.gr/agros-en/για να επιλύσουμε το θέμα με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.