Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Αστικό περιβάλλον

Σύμφωνα με τον Hannah Ritchie και τον Max Roser (2018) «Αστικοποίηση»1,

  • Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει πλέον σε αστικές περιοχές —κυρίως σε πόλεις με μεγάλη πυκνότητα. Ωστόσο, τα αστικά περιβάλλοντα είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτή η μετάβαση έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε, ταξιδεύουμε και χτίζουμε δίκτυα.
  • Περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αστικές περιοχές παγκοσμίως.
  • Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το 2007 ήταν η χρονιά κατά την οποία, για πρώτη φορά, περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο ζούσαν σε αστικές περιοχές παρά σε αγροτικές περιοχές.
  • Οι εκτιμήσεις για τους αστικούς πληθυσμούς ποικίλλουν – κυρίως ως αποτέλεσμα διαφωνιών σχετικά με τον ακριβή ορισμό της «αστικής περιοχής» και το τι περιλαμβάνει.
  • Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζουν σε αστικές περιοχές.
  • Προβλέπεται ότι σχεδόν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε αστικές περιοχές το 2050. Μέχρι το 2100, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του ΟΗΕ, η ανθρωπότητα αναμένεται να έχει εξελιχθεί σε σχεδόν αποκλειστικά αστικό είδος με το 80-90% των ανθρώπων να ζουν σε πόλεις.
  • Οι πόλεις αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη πρόκληση για την αποτελεσματική διακυβέρνηση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη των υποδομών και την υποστήριξη του ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού και της αστικοποίησης των κοινοτήτων τους.