Θέμα 1 Γεωργικές τεχνικές του κρεολικού κήπου

Για την προετοιμασία του εδάφους χρησιμοποιούνται παραδοσιακά δύο τεχνικές ανάλογα με τη φύση του εδάφους και τις οικογενειακές συνήθειες: το abatis/brulis και η άροση με τη σκαπάνη.

Το abatis/brulis αποτελείται από τον πρόχειρο καθαρισμό μιας έκτασης και, στη συνέχεια, την καύση της. Οι στάχτες θα γονιμοποιήσουν την έκταση βραχυπρόθεσμα. Αυτή η τεχνική τείνει να καταστρέφει τα έμβια όντα στο χώμα (μύκητες, βακτήρια, γαιοσκώληκες) και να διαταράσσει τη φυσική ισορροπία και τη γονιμότητά του. Μπορεί να προσαρμοστεί όταν οι εκτάσεις παραμένουν σε αγρανάπαυση για αρκετά χρόνια, ώστε να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία.

Η άλλη τεχνική συνίσταται στη χειρωνακτική επεξεργασία του χώματος για τη δημιουργία κορυφογραμμών και αυλακιών, δηλαδή αναχωμάτων και καναλιών. Αυτό καθιστά δυνατή τη δημιουργία χώρων φύτευσης σε σημεία που το χώμα είναι λιγότερο συμπαγές. Επιπλέον, σε περίπτωση έντονης βροχής, το νερό αποστραγγίζεται φυσικά στα αυλάκια, γεγονός που αποτρέπει την ασφυξία και τη σήψη των ριζών. Το χώμα υποβάλλεται σε επεξεργασία μόνο στην επιφάνεια (περίπου 20 cm).

Καλλιεργητικές ενώσεις και κάλυψη του χώματος:

Παραδοσιακά, πολλά είδη φυτεύονται στην ίδια έκταση για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου και για τη δημιουργία συμπληρωματικότητας μεταξύ των φυτών. Για παράδειγμα, οι θάμνοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πάσσαλοι για τα αμπέλια και να παρέχουν σκιά σε ευαίσθητα στον ήλιο φυτά. Τα Κυαμοειδή (για παράδειγμα, μπιζέλια, φασόλια) εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο όταν κλαδεύονται.

Κάλυψη του χώματος:

Αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων, ενισχύει τα έμβια όντα στο χώμα (για παράδειγμα, γαιοσκώληκες, μύκητες) και διατηρεί την υγρασία, περιορίζοντας το πότισμα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στην εναπόθεση κλαδευμένων φυτών στο έδαφος. Αυτό ονομάζεται «βρώμικος κήπος». Στην μόνιμη καλλιέργεια, αυτό ονομάζεται «κάλυψη του εδάφους» (mulching). Συνηθέστερα, για την κάλυψη του εδάφους χρησιμοποιούνται αναρριχητικά ή καλυπτικά φυτά. Για παράδειγμα, η γλυκοπατάτα, το giromon ή το κινέζικο λάχανο είναι καλά φυτά για κάλυψη.