Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, τώρα και στο μέλλον.
  • Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν καθολική έκκληση για δράση με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών όλων και παντού. Οι 17 Στόχοι εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ το 2015, ως μέρος της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που καθόρισε ένα 15ετές σχέδιο για την επίτευξη των Στόχων.
  • Με μόλις δέκα χρόνια να απομένουν για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, παγκόσμιοι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής SDG τον Σεπτέμβριο του 2019 ζήτησαν μια Δεκαετία Δράσης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την χρηματοδότηση, να προωθήσουν την εθνική εφαρμογή και να ενισχύσουν τους θεσμούς για την επίτευξη των στόχων μέχρι την ημερομηνία-στόχο, το 2030, χωρίς να ενισχύσουν κάποιο κράτος σε μικρότερο βαθμό.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε την κινητοποίηση όλων των τομέων της κοινωνίας για μια δεκαετία δράσης σε τρία επίπεδα: παγκόσμια δράση για να εξασφαλίσουν ισχυρότερη ηγεσία, περισσότερους πόρους και πιο έξυπνες λύσεις για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης· τοπική δράση που ενσωματώνει τις απαραίτητες μεταβάσεις στις πολιτικές, τους προϋπολογισμούς, τους θεσμούς και τα ρυθμιστικά πλαίσια κυβερνήσεων, πόλεων και τοπικών αρχών· και ανθρώπινη δράση, συμπεριλαμβανομένης της νεολαίας, της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, του ιδιωτικού τομέα, των συνδικάτων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων, για τη δημιουργία ενός ενεργού κινήματος που πιέζει για τους απαιτούμενους μετασχηματισμούς.