Θέμα 1

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η τακτική, άμεση επαφή με τον φυσικό χώρο πρασίνου (και στοιχεία του φυσικού κόσμου, όπως το τραγούδι των πουλιών και η εποχιακή αλλαγή χρωμάτων) είναι καλή για την υγεία των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, η ισχύουσα στρατηγική της ΕΕ για τις Πράσινες Υποδομές συνδέεται στενά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και Ευημερία.

Στις 6 Μαΐου 2013, η Επιτροπή υιοθέτησε μια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ που προωθεί τις επενδύσεις σε πράσινες υποδομές, για την αποκατάσταση της υγείας των οικοσυστημάτων, τη διασφάλιση ότι οι φυσικές περιοχές παραμένουν συνδεδεμένες μεταξύ τους και για να επιτρέψει στα είδη να ευδοκιμήσουν σε ολόκληρο το φυσικό τους περιβάλλον, ώστε η φύση να συνεχίσει να μας προσφέρει τα πολλά οφέλη της. Η στρατηγική προωθεί τη δημιουργία πράσινων υποδομών σε όλη την Ευρώπη καθώς και τη δημιουργία ενός Διευρωπαϊκού Δικτύου για Πράσινες Υποδομές στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της ΕΕ, να προσφέρει θέσεις εργασίας και να τονώσει την οικονομία μας.

Καθίσταται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι ο πράσινος χώρος παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες οικοσυστήματος: οικολογική λειτουργία, οπτική εξομάλυνση του δομημένου περιβάλλοντος, υποστήριξη της βιοποικιλότητας, βοήθεια στην ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων και παροχή κοινής εστίασης και αίσθησης του τόπου.

Οι πόλεις σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση. Τα πάρκα στις στέγες καθίστανται συνήθη σε νέα αναπτυξιακά σχέδια, όπως η νέα βιβλιοθήκη στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και η μεγάλη στέγη «Gymnasium» στο Παρίσι που παρουσιάζεται στις εικόνες.

Μια στέγη στο Νοσοκομείο Kanton στη Βασιλεία επανασχεδιάστηκε πριν από 20 χρόνια προσθέτοντας βλάστηση, καθώς θεωρήθηκε ότι οι ασθενείς στην εντατική θα ωφελούνταν να κοιτάζουν σε αυτήν και όχι στον γκρίζο χώρο που υπήρχε στο παρελθόν. Μερικά κοινοτικά νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζονται τώρα δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στην παροχή χώρων πρασίνου.

Τα θερμικά οφέλη που παρέχουν οι πράσινες στέγες μπορεί επίσης να έχουν έμμεσα οφέλη για τους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται εντός του κτηρίου.

Μια μελέτη που διεξήχθη από την Environment Canada διαπίστωσε 26% μείωση στις ανάγκες ψύξης το καλοκαίρι και 26% μείωση στις απώλειες θερμότητας τον χειμώνα, όταν υφίσταται πράσινη στέγη.

Το παρόν περιεχόμενο αποτελεί συνέχεια του κεφαλαίου

Η εκτεταμένη φύτευση εντός των πόλεων αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Ως εκ τούτου, οι πράσινες στέγες συμβάλλουν στη μείωση ενός αριθμού ρυπογόνων σωματιδίων και ενώσεων του αέρα όχι μόνο μέσω των ίδιων των φυτών, αλλά και με την εναπόθεση στο ίδιο το μέσο καλλιέργειας.

Τα βασικά οφέλη των πράσινων στεγών είναι τα παρακάτω:

  • τα φυτά μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και παράγουν οξυγόνο,
  • οι πράσινες στέγες μειώνουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, που είναι η κύρια αιτία παραγωγής όζοντος,
  • οι στέγες με φυτά απομακρύνουν τα βαρέα μέταλλα, τα αιωρούμενα σωματίδια και τις πτητικές οργανικές ενώσεις,
  • αυτά τα ρυπογόνα σωματίδια απορροφώνται από το σύστημα της πράσινης στέγης και δεν εισέρχονται στο σύστημα του νερού μέσω της επιφανειακής απορροής, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.