Θέμα 1

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, οι πράσινες στέγες τοποθετούνται διεθνώς σε δύο βασικούς τύπους:

 • Εντατικός τύπος – πάρκα και κήποι, συμπεριλαμβανομένης της αστικής γεωργίας.
 • Εκτατικός τύπος – φυσικές πράσινες στέγες με χαμηλή συντήρηση.

Φυσικά, υπάρχουν κάποιες διασταυρώσεις μεταξύ των κατηγοριών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των εντατικού και εκτατικού τύπου στεγών συνοψίζονται στη συνέχεια.

Εντατικού τύπου κήποι

 • Χρειάζονται συχνή συντήρηση, όπως ένα πάρκο ή ένας κήπος πρέπει να δέχονται φροντίδα σε τακτική βάση.
 • Ο βαθμός συντήρησης για τις εντατικού τύπου πράσινες στέγες εξαρτάται από το τι έχει φυτευτεί.

 • Επειδή οι εντατικού τύπου πράσινες στέγες απαιτούν περισσότερο χώμα, είναι βαρύτερες από τις εκτατικού τύπου πράσινες στέγες. Επομένως, πρέπει να εγκατασταθούν σε μια πολύ ισχυρότερη δομή.

 • Η αστική γεωργία σε πράσινες στέγες θα θεωρηθεί ως εντατικού τύπου πράσινη στέγη, καθώς χρειάζεται τακτική συντήρηση, σχετικά περισσότερο χώμα και μια ορισμένη ποσότητα άρδευσης.

Εκτατικού τύπου κήποι

 • Οι εκτατικού τύπου πράσινες στέγες τείνουν να έχουν λεπτότερο στρώμα μέσου καλλιέργειας από τις εντατικού τύπου. Επομένως, απαιτούν λιγότερη συντήρηση.
 • Καθώς είναι ελαφρείς, είναι ευκολότεροι και λιγότερο δαπανηροί στην εγκατάσταση. Γενικά, δεν απαιτούν άρδευση αν και μπορεί να απαιτηθεί αρχικά.

 • Οι τάπητες σέδων έχουν ένα βασικό στρώμα από πολυεστέρα, λινάτσα ή πορώδες πολυαιθυλένιο, ανάλογα με τον προμηθευτή. Τοποθετείται ένα στρώμα μέσου καλλιέργειας 20 mm και σπόροι ή μοσχεύματα σέδων κατά μήκος του.

 • Οι πράσινες στέγες με βάση το υπόστρωμα έχουν γενικά 80 mm υποστρώματος. Το υπόστρωμα άπτεται του φύλλου διήθησης, στο στρώμα αποστράγγισης και στο στρώμα προστασίας. Το στρώμα βλάστησης αποτελείται από τη βλάστηση και αγριολούλουδα.

Για περαιτέρω ανάγνωση:

Καφέ στέγες για τη βιοποικιλότητα: η αρχική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν ανακυκλωμένα τούβλα και σκυρόδεμα από μια τοπική μονάδα ανακύκλωσης. Με τα χρόνια, η ιδέα της καφέ στέγης εξελίχθηκε στην πράσινη στέγη που σχεδιάστηκε για τη βιοποικιλότητα. Τα υποστρώματα στέγης έχουν περίπου 20% οργανική ύλη και χρησιμοποιούνται μόνο τοπικά είδη για τον σκοπό αυτό. Ανακαλύψτε περισσότερα.

Εισαγωγή στον τρόπο κατασκευής μιας αυτοσχεδιασμένης πράσινης στέγης:

 • Μια αχρησιμοποίητη στέγη μπορεί να αποτελέσει το τέλειο μέρος για την καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, λουλουδιών, δέντρων και θάμνων. Ωστόσο, θα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικούς να εγκαταστήσουν μια αδιάβροχη μεμβράνη, υλικό φραγμού για τις ρίζες και δομική υποστήριξη.
 • Η επιλογή ενός κήπου με δοχεία (ή η χρήση υπερυψωμένων επιπέδων) είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή. Ακριβώς όπως τα ίδια τα δοχεία, το χώμα στο εσωτερικό πρέπει να είναι επίσης ελαφρύ. Αντί για βαρύ χώμα κήπου, προτιμήστε ένα υδροπονικό μείγμα για γλάστρα που περιλαμβάνει συστατικά όπως τύρφη, βερμικουλίτη και περλίτη.
 • Τα φυτά σε δοχεία χρειάζονται συχνό πότισμα, καθώς δεν διατηρούν την υγρασία για πολύ λόγω της εξάτμισης. Θα πρέπει να εξεταστεί πώς θα τηρηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα ποτίσματος. Είτε θα είναι εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης είτε θα ποτίζετε με το χέρι κάθε φυτό μία ή δύο φορές την ημέρα.
 • Τα διαφορετικά φυτά έχουν διαφορετικές ανάγκες φωτός – μερικά απαιτούν πολύ ήλιο ενώ άλλα προτιμούν μερική σκιά. Σε έναν κήπο με δοχεία, μπορούν οι γλάστρες να τοποθετούνται διαδοχικά σε προνομιακές θέσεις, όπως απαιτείται.

Ακολουθούν μερικές οδηγίες και πρακτικά παραδείγματα για το πώς να δημιουργήσετε μια πράσινη στέγη: