Θέμα 1

Η δημιουργία μιας πράσινης στέγης έχει μεγάλες δυνατότητες να ομορφύνει τα κτήρια και να αποτελέσει μια μοναδική αρχιτεκτονική καινοτομία, αλλά είναι επίσης καλή για το περιβάλλον. Γνωρίζοντας τα είδη των φυτών που είναι προσαρμοσμένα στις ασυνήθιστες συνθήκες καλλιέργειας μιας στέγης, ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει το δικό του έργο στέγης και να βοηθήσει να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση των πράσινων στεγών.

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση των πράσινων στεγών σε νέα ή υπάρχοντα κτήρια, εάν δεν εξεταστούν ή δεν αντιμετωπιστούν σωστά, μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να αποτρέψουν τους ιδιοκτήτες από την εγκατάσταση τέτοιων στεγών. Οι πιθανές προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δομικά ζητήματα, ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση της πράσινης στέγης σε ένα ιστορικό κτήριο, γνώση των ισχυόντων κωδικών και ζητήματα που σχετίζονται με την κατασκευή και τη συντήρηση της στέγης. Οι πράσινες στέγες περιστασιακά αποτυγχάνουν να αποδώσουν στο επίπεδο για το οποίο σχεδιάστηκαν. Οι πιθανές αστοχίες περιλαμβάνουν διαρροές, απώλεια φυτών, ανεπαρκή αποστράγγιση, διάβρωση του εδάφους και ασταθή κλίση.

Οι βασικές προκλήσεις για την εγκατάσταση της πράσινης στέγης περιλαμβάνουν:

  • Τοποθεσία και σχεδιασμός
  • Συντήρηση και λειτουργία.

Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η επιλογή του κατασκευαστή. Οι άπειροι κατασκευαστές πράσινων στεγών μπορεί να προκαλέσουν υπέρβαση στον προϋπολογισμό και ακατάλληλα εγκατεστημένες πράσινες στέγες, καθώς και χρόνια προβλήματα απόδοσης.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  • Οι διακυμάνσεις από το βάρος μιας στέγης μπορεί να οδηγήσουν σε δομική αστοχία,
  • το νεκρό φορτίο ενός συγκροτήματος πράσινης στέγης θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συγκεκριμένη βάση για το έργο,
  • οι μηχανικοί θα πρέπει να αξιολογήσουν την πιθανότητα ότι μια πράσινη στέγη θα έχει υλικές επιπτώσεις σε άλλες περιοχές φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών φορτίων, της εναπόθεσης χιονιού και της εκούσιας συγκράτησης του νερού της βροχής,
  • οι σχεδιαστές θα πρέπει να εξετάσουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια για να προσδιορίσουν τις χωρητικότητες φορτίου για τον σχεδιασμό ή να τις υπολογίσουν εκ νέου από μια αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής,
  • μπορεί να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα ενίσχυσης για να επιτραπεί σε ένα κτήριο να υποστηρίξει μια πράσινη στέγη, αλλά μπορεί να είναι απαγορευτικά από άποψη κόστους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  • Η καθολική αποτυχία μιας πράσινης στέγης αποτελεί την αδυναμία της να αποδώσει στο επίπεδο για το οποίο σχεδιάστηκε,
  • η καθολική αποτυχία μιας πράσινης στέγης περιλαμβάνει διαρροές, απώλεια φυτών, ανεπαρκή αποστράγγιση, διάβρωση του εδάφους και ασταθή κλίση.

Ενώ οι πράσινες στέγες απαιτούν σίγουρα χαμηλή συντήρηση, δεν είναι εφικτή η έλλειψη συντήρησης. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μερικές φορές ανά εποχή ώστε να διατηρήσετε την βέλτιστη ανάπτυξη της πράσινης στέγης:

Πότισμα

Το πότισμα θα είναι απαραίτητο για την πρώτη περίοδο, όταν εγκαθίστανται τα φυτά, και κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε εκτεταμένων περιόδων ξηρασίας.

Αφαίρεση ζιζανίων

Τα πουλιά που περνούν θα εναποθέσουν τους σπόρους των ζιζανίων στη στέγη, όπως επίσης και ο άνεμος. Για να μην καταλάβουν τα ζιζάνια την πράσινη στέγη, θα πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα θα είναι απαραίτητο μόνο εάν τα φυτά ψηλώνουν ή εάν η συνολική εμφάνιση του κήπου της στέγης αρχίζει να γίνεται λίγο πυκνή. Θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, το μέγιστο.

Βασικά στοιχεία συντήρησης