Θέμα 1

Όλο και περισσότερο, η κοινωνία αρχίζει να αναγνωρίζει τα οφέλη της δημιουργίας μιας πράσινης στέγης.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, μια πράσινη ή ζωντανή στέγη είναι μια στέγη ενός κτηρίου που καλύπτεται εν μέρει ή πλήρως με βλάστηση και ένα μέσο καλλιέργειας, ​​φυτεμένο πάνω από μια μεμβράνη στεγανοποίησης.

Εύκολη στη συντήρηση και εκπληκτικά ελκυστική, μια πράσινη στέγη υποστηρίζει επίσης άφθονη άγρια ​​ζωή και μπορεί ακόμη και να έχει μονωτική επίδραση σε μια δομή.

Τα οφέλη των πράσινων στεγών περιλαμβάνουν:

βιοποικιλότητα

θερμική απόδοση

νερό

ηχομόνωση

ποιότητα αέρα

χώρος αναψυχής

αστική γεωργία

Πηγή: https://livingroofs.org/introduction-green-roof-benefits/.

Περαιτέρω, καθένα από τα οφέλη που αναφέρονται παραπάνω θα συζητηθεί με περισσότερες λεπτομέρειες.

Βιοποικιλότητα

Οι πράσινες στέγες μπορούν να παρέχουν σημαντικά καταφύγια για την άγρια ​​ζωή στις αστικές περιοχές. Έρευνα στην Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε ότι οι πράσινες στέγες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά καταφύγια για σπάνιους πληθυσμούς ασπόνδυλων.

Νερό

Οι πράσινες στέγες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον όγκο της επιφανειακής απορροής και του όγκου νερού από τις βροχοπτώσεις που εξέρχεται από τις στέγες. Ως μηχανισμός ελέγχου της πηγής στο βιώσιμο αστικό σύστημα αποστράγγισης, οι πράσινες στέγες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των ξαφνικών πλημμυρών που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό θα καταστεί όλο και πιο σημαντικό καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να παρουσιάζει δείκτες ανησυχίας.

Θερμική Απόδοση

Οι πράσινες στέγες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν σημαντικά την ανάγκη για κλιματισμό το καλοκαίρι και μπορούν να παρέχουν έναν βαθμό μόνωσης τον χειμώνα.

Ηχομόνωση

Ο συνδυασμός χώματος, φυτών και παγιδευμένων στρωμάτων αέρα μέσα στα συστήματα της πράσινης στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ηχομονωτικό φράγμα. Τα ηχητικά κύματα απορροφώνται, αντανακλώνται ή εκτρέπονται. Το μέσο καλλιέργειας τείνει να εμποδίζει τις χαμηλότερες συχνότητες ήχου ενώ τα φυτά εμποδίζουν τις υψηλότερες.

Αστική Γεωργία

Η καλλιέργεια τροφίμων σε στέγες αστικών κατοικιών μπορεί να αξιοποιηθεί για στέγες, οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές και παρέχουν χώρο για γεωργικά φυτά. Αν και πολλές μεγάλες επίπεδες στέγες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα φόρτωσης για να συγκρατήσουν την καλλιέργεια των τροφίμων, ορισμένες στέγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό καθώς επίσης και πολλά μπαλκόνια σε αστικές περιοχές.

Ποιότητα Αέρα

Τα αιωρούμενα σωματίδια και οι ρύποι της ατμόσφαιρας φιλτράρονται από τα υποστρώματα και τη βλάστηση σε μια πράσινη στέγη.

Χώρος Αναψυχής

Σε πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα υπάρχει συχνά έλλειψη χώρων πρασίνου για τους κατοίκους. Οι κήποι και τα πάρκα στη στέγη παρέχουν σημαντικούς χώρους πρασίνου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων.