Θέμα 10 Κοινόχρηστος κήπος – ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ

Στις 12 Ιουνίου 2021, ο νέος κοινόχρηστος κήπος εγκαινιάστηκε στο Καμπομπάσο του Μολίζε.

Μέσα από την πρακτική της αστικής φυσικοθεραπείας, επιχειρήθηκε ο συνδυασμός της κοινωνικοποίησης και της υγείας. Η φροντίδα των χώρων πρασίνου έχει θετικές επιρροές στην ψυχοσωματική κατάσταση των ανθρώπων.

Το έργο προωθείται από μια τοπική ένωση, την «Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso», σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή.

Ο αστικός κήπος δημιουργήθηκε σε μια εγκαταλελειμμένη και ακαλλιέργητη γη. Ο λαχανόκηπος έχει διαχωριστεί σύμφωνα με τα μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και τον φροντίζουν καθημερινά, ενώ οι καρποί του συχνά μοιράζονται. Αυτή η πρωτοβουλία θα αποτελεί λοιπόν μια ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, ενίσχυση της βιωσιμότητας της παραγωγής, αστική και ψυχοσωματική αποκατάσταση.