Θέμα 2 Άφιξη των πρώτων ανθρώπων στις Μικρές Αντίλλες: των Ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής

Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Ινδιάνοι Arawak και μετά οι Kalinago. Με καταγωγή από την Αμαζονία και τη Βενεζουέλα, αυτοί οι Ιθαγενείς πληθυσμοί της Αμερικής ζούσαν από το κυνήγι, το ψάρεμα και τη γεωργία. Καλλιεργούσαν μανιόκα, καλαμπόκι και κολοκύθα. Ανέπτυξαν γεωργικές τεχνικές προσαρμοσμένες στο κλίμα (υψηλή υγρασία) και στο έδαφος. Η κηπευτική καλλιέργεια γινόταν σε καθαρισμένες και καμένες εκτάσεις με σκοπό την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και τον περιορισμό των εργασιών. Όταν το έδαφος γινόταν λιγότερο γόνιμο, μια νέα περιοχή καθαριζόταν και η πρώτη έκταση έμενε σε αγρανάπαυση (αμειψισπορά στον χώρο). Αυτός ο τύπος κήπου ονομάζεται «κήπος καταυλισμού»