Θέμα 2 Μέθοδος αναγνώρισης και εκτίμησης ειδών (φυτά, έντομα, πουλιά…), σχέσεις και κύκλος

Οι πράσινες στέγες μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ανισορροπίας του αστικού οικοσυστήματος αποτελώντας βιότοπο εντός του αστικού περιβάλλοντος για τη συνύπαρξη φυτών, σπονδυλωτών και ασπόνδυλων ειδών ζώων, μερικά από τα οποία μπορεί να είναι σπάνια ή υπό εξαφάνιση. Στην πραγματικότητα, οι πράσινες στέγες κατοικούνται συχνά από διάφορα έντομα, αράχνες και πουλιά.

Λόγω του ότι ο σχεδιασμός της πράσινης στέγης από την άποψη της βιοποικιλότητας θα πρέπει να γίνει κατανοητός ως μια συνέχεια του οικοσυστήματος γύρω από την πόλη, η μέθοδος αναγνώρισης και εκτίμησης των ειδών που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό αυτών των υπαρχόντων οικοσυστημάτων και των τροφικών ειδών τους, τα οποία είναι μια επιστημονική ομαδοποίηση οργανισμών σύμφωνα με τις κοινές τους τροφικές θέσεις (τροφή) σε έναν τροφικό ιστό ή μια τροφική αλυσίδα.

Τα τροφικά είδη έχουν πανομοιότυπα θηράματα και ένα κοινό σύνολο αρπακτικών στον τροφικό ιστό. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη ενός τροφικού είδους μοιράζονται πολλά από τα ίδια είδη οικολογικών λειτουργιών. Η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει είδη φυτών, ζώων, συνδυασμούς φυτών και ζώων και τα βιολογικά στάδια ενός οργανισμού.

Τα τροφικά είδη πρέπει να αναγνωριστούν με την υποστήριξη ειδικών στη βιολογία, παρατηρητών πουλιών, φυσιοδιφών, κτηνιάτρων, δημοσίων υπαλλήλων των υπηρεσιών συντήρησης των τοπικών δημόσιων πάρκων κ.λπ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ειδών που μπορούν να ζουν στην πράσινη στέγη μας: μανιτάρια, έντομα, φυτά, πουλιά κ.λπ. και να εντοπίσουμε στη λίστα μας τη συμπεριφορά κάθε είδους για να ξέρουμε πώς να το προσελκύσουμε να ζήσει στην πράσινη στέγη μας. Το μοντέλο του σχολιασμού θα μπορούσε να είναι παρόμοιο καθώς γίνεται από παρατηρητές πουλιών στους γύρους παρατηρήσεών τους.