Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2 Ο Ρόλος των Τοπικών Αρχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Ο σημαντικότερος ρόλος των δήμων για τη βιωσιμότητα των πράσινων στεγών είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα θετικά οφέλη από την εγκατάσταση και συντήρηση των πράσινων στεγών και η ενεργή συμμετοχή στη συντήρηση και τη φροντίδα τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταστεί γνωστός στο κοινό ο σημαντικός ρόλος των πράσινων στεγών στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις πόλεις.
  • Οι πράσινες στέγες θα είναι το κλειδί για πιο πράσινες πόλεις στο μέλλον. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές άνθρακα συνεχίζουν να κλιμακώνονται, ωθώντας τις τοπικές αρχές να αναλάβουν δράση για την πρόληψη περαιτέρω περιβαλλοντικών καταστροφών.
  • Οι τοπικές αρχές μπορούν να υποστηρίξουν το τοπικό κοινοτικό δίκτυο κηπουρικής.
  • Η τοποθέτηση πράσινης στέγης σε κτίρια κατοικιών ενδείκνυται λόγω της ευκολίας πρόσβασης για την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε παραγωγικούς χώρους πρασίνου στις κατεχόμενες κατοικίες.