Θέμα 2 Σύνοψη οφελών

Περιβαλλοντικά οφέλη

Αύξηση της βιοποικιλότητας

Μείωση της επίδρασης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας

Μείωση της θερμοκρασίας των κτηρίων

Διαχείριση των όμβριων υδάτων

Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα

Δημιουργία ενδιαιτημάτων για ζώα (έντομα, πτηνά)

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Κοινωνικά οφέλη

Θετικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, ψυχολογία και ευημερία

Αισθητικά οφέλη

Μείωση της εγκληματικότητας

Πρόσβαση όλων των πολιτών στις πράσινες περιοχές

Αειφορία των αστικών περιοχών

Βιωσιμότητα των πόλεων

Αύξηση της παραγωγικότητας και της δημιουργικότητας

Δημιουργία χώρων για λόγους αναψυχής και ξεκούρασης

Τα φυτά μείωσαν το άγχος και τα ποσοστά παχυσαρκίας κοντά σε χώρους πρασίνου

Οικονομικά οφέλη

Ενεργειακή απόδοση: μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας (το κόστος για εκτεταμένες πράσινες στέγες είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επίπεδες στέγες)

Μεγάλη επέκταση της διάρκειας ζωής της οροφής και εξοικονόμηση συντήρησης. Ο μέσος κύκλος ζωής μιας πράσινης στέγης είναι 40-55 χρόνια. Η προστασία των πράσινων στεγών και η χρήση υλικών με μεγάλη ζωή εξασφαλίζει μειωμένη συντήρηση και παρέχει εξοικονόμηση κόστους αντικατάστασης.

Μείωση των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Φορολογικά κίνητρα

Οι πράσινες στέγες είναι πιθανό να είναι ένα θετικό σημείο πώλησης για τους προγραμματιστές

Όλα τα παραπάνω οφέλη των πράσινων στεγών διακρίνονται σε: