Θέμα 2 Φαρμακευτικά φυτά

Τα «rimed razie» είναι εξαιρετικά σημαντικά στην παράδοση της Δυτικής Ινδίας. Στο παρελθόν, και ειδικά για όσους ήταν σκλάβοι, η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ιατρική ήταν πολύ περιορισμένη (φάρμακα, χειρουργική…). Από την άλλη, η γνώση των φαρμακευτικών φυτών κατέστησε δυνατή την αντιμετώπιση και πρόληψη μεγάλου αριθμού κοινών ασθενειών. Οι «μυημένοι» είχαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Αργότερα, οι φαρμακοποιοί προέβαιναν σε διαβροχή των φυτών για τη θεραπεία του πληθυσμού. Πολλές εκατοντάδες φυτά αναφέρονται για τις παραδοσιακές φαρμακευτικές τους χρήσεις. Τα φυτά έχουν, γενικά, αρκετές δράσεις.

Για πολλά χρόνια, διεξάγεται έρευνα από εθνοφαρμακολόγους, κοινωνιολόγους, χημικούς και γιατρούς για την επιστημονική επικύρωση των παραδοσιακών φαρμακευτικών χρήσεων. Αυτό είναι το έργο του δικτύου TRAMIL στην Καραϊβική. Αυτό το δίκτυο συμβάλλει επίσης στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τις χρήσεις των φυτών και τη σημασία της, ειδικά σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (για παράδειγμα: σεισμός, κυκλώνας, τσουνάμι…)

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από τα πιο χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά φυτά στη Μαρτινίκα.

Φυτά για δερματολογικές παθήσεις:
Φυτά για γαστρεντερικές διαταραχές: