Θέμα 2 Ταξινομίες των πράσινων στεγών με βάση τις κλιματικές συνθήκες

Μερικές μελέτες έχουν εξετάσει πώς τα διαφορετικά κλίματα επηρεάζουν την απόδοση των πράσινων στεγών, καθώς και ποιος τύπος πράσινης στέγης είναι ο καταλληλότερος για συγκεκριμένα κλίματα…

Η μελέτη 1 παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη θερμομόνωση ανά τύπο πράσινης στέγης σε ένα υγρό-τροπικό κλίμα (Maiolo et al., 2020).

Η αναφερόμενη μείωση της χρήσης ενέργειας ήταν η εξής:

  • Με έναν εντατικό τύπο πράσινης στέγης, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε μεταξύ 45-60%.
  • Με έναν ημιεντατικό τύπο πράσινης στέγης, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε μεταξύ 60-70%.
  • Με έναν εκτατικό τύπο πράσινης στέγης, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά περίπου 20%.

Αυτό υποδηλώνει ότι ένας ημιεντατικός τύπος πράσινης στέγης έχει τη μέγιστη μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε υγρά-τροπικά κλίματα.

Η Μελέτη 2 παρουσίασε ευρήματα από διάφορες μελέτες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ένα υποτροπικό κλίμα σχετικά με την ικανότητα των πράσινων στεγών να δημιουργούν σταθερές εσωτερικές θερμοκρασίες (Collins et al., 2017).

  • Ο εκτατικός τύπος πράσινων στεγών αποδείχθηκε ότι έχει θετικά αποτελέσματα: το υλικό της στέγης λειτουργούσε ως απαγωγός θερμότητας που απελευθέρωνε τη θερμότητα στο κτήριο κατά τις πιο κρύες νύχτες.
  • Ο εντατικός τύπος πράσινων στεγών αποδείχθηκε ότι έχει αρνητικά αποτελέσματα: η θερμότητα χανόταν από το υπόστρωμα στον αέρα, οδηγώντας τον θερμότερο αέρα των εσωτερικών χώρων προς τα έξω.

Αυτό υποδηλώνει ότι ένας εκτατικός τύπος πράσινων στεγών είναι περισσότερο ικανός να δημιουργήσει σταθερές εσωτερικές θερμοκρασίες σε υποτροπικά κλίματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ωστόσο, σε μελέτες που διεξήχθησαν στο εύκρατο κλίμα της Γαλλίας, αποδείχθηκε ότι οι πράσινες στέγες έχουν πολύ μικρό αντίκτυπο στις συνολικές απαιτήσεις θέρμανσης.

Αυτό οφειλόταν κυρίως στη μειωμένη απώλεια θερμότητας κατά τις κρύες ημέρες του χειμώνα καθώς και στη μείωση της ηλιακής εισροής κατά τις ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι πράσινες στέγες έχουν μικρό αντίκτυπο στη θερμική αγωγιμότητα των κτηρίων στο εύκρατο κλίμα.

Η Μελέτη 3 εξέτασε τη θερμική αποτελεσματικότητα ενός εκτατικού τύπου πράσινης στέγης και πώς ποικίλλει ανάλογα με το κλίμα (Bau-Show et al., 2013).

Μετρήθηκε η αποτελεσματικότητα ψύξης του εκτατικού τύπου πράσινων στεγών σε υποτροπικό κλίμα και τροπικό κλίμα των νησιών.

  • Μέγιστη αποτελεσματικότητα ψύξης έως 22,5°C το καλοκαίρι στο υποτροπικό κλίμα.
  • Μέγιστη αποτελεσματικότητα ψύξης έως 25,1 °C το καλοκαίρι στο τροπικό κλίμα των νησιών.

Αυτό υποδηλώνει ότι η αποτελεσματικότητα ψύξης του εκτατικού τύπου πράσινης στέγης αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.