Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3 Στόχος 11 της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Δημιουργήστε πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες

Ο στόχος SDG 11 στοχεύει στη δημιουργία πόλεων χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από το 90 τοις εκατό των περιπτώσεων COVID-19 σημειώνονται σε αστικές περιοχές, με το 1 δισεκατομμύριο κατοίκους των πυκνοκατοικημένων παραγκουπόλεων του κόσμου να πλήττονται περισσότερο.

Ακόμη και πριν από τον κορονοϊό, η ταχεία αστικοποίηση σήμαινε ότι 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι – πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού – στις πόλεις του κόσμου αντιμετώπιζαν επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανεπαρκείς υποδομές και υπηρεσίες και απρογραμμάτιστη αστική εξάπλωση. Επιτυχημένα παραδείγματα περιορισμού του COVID-19 καταδεικνύουν την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα των αστικών κοινοτήτων στην προσαρμογή στα νέα πρότυπα.

Οι πόλεις θα βγουν από την πανδημία, αλλά το αν θα είναι προετοιμασμένες για την επόμενη κρίση θα εξαρτηθεί από το πόσο μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς βάσει δεδομένων.

Το SDG 11 στοχεύει στην/σε:

 • ικανοποιητική, ασφαλή και οικονομικά προσιτή απόκτηση στέγης.
 • προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών για όλους.
 • περιεκτική και βιώσιμη αστικοποίηση.
 • προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς.
 • μείωση του αριθμού των ανθρώπων που επλήγησαν από καταστροφές.
 • εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πόλεων.
 • παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς δημόσιους χώρους.

Οι πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα:

 • Η ανισότητα και τα επίπεδα αστικής κατανάλωσης ενέργειας και ρύπανσης. Οι πόλεις καταλαμβάνουν μόλις το 3% της επιφάνειας της Γης, αλλά αντιπροσωπεύουν το 60-80% της κατανάλωσης ενέργειας και το 75% των εκπομπών άνθρακα.
 • Οι πόλεις είναι επίσης πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές λόγω της υψηλής συγκέντρωσης ανθρώπων και της τοποθεσίας, επομένως η οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή ανθρώπινων, κοινωνικών και οικονομικών απωλειών.
 • Η οικονομική ανισότητα αυξάνεται στις πόλεις, όπου οι ελλείψεις πόρων και η πρόσβαση σε υπηρεσίες επηρεάζουν δυσανάλογα τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες και κοινότητες, συχνά εκθέτοντάς τες σε μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο.
 • Η ανισότητα μπορεί να οδηγήσει σε αναταραχή και ανασφάλεια, η ρύπανση επιδεινώνει την υγεία όλων και επηρεάζει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και συνεπώς την οικονομία, και οι φυσικές καταστροφές μπορούν να διαταράξουν τον τρόπο ζωής όλων μας.

Ο στόχος των πόλεων του μέλλοντος θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ποικιλίας αδιατάρακτων χερσαίων και υδάτινων οικοτόπων στο αστικό περιβάλλον, που θα συνδέονται με διαδρόμους για τη μετανάστευση των ζώων και τη διανομή των σπόρων.

Πράσινες στέγες, συνηθισμένα πάρκα, ιδιωτικοί κήποι και πράσινες προσόψεις θα μπορούσαν να παρέχουν επιπλέον χώρο για ζώα και φυτά.

Η επένδυση σε πάρκα και χώρους πρασίνου σε αστικές περιοχές θα συμβάλει στη βελτίωση της επίδρασης της αστικής θερμικής νησίδας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους αστικούς χώρους

Οι πολιτικές και τα προγράμματα που υποστηρίζουν καλύτερα τους υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς, βελτιώνουν τα συστήματα συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων και είναι κρίσιμα.