Θέμα 3 Το έργο «PERFECT» της Interreg

 PERFECT: Σχεδιασμός για Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των Πόρων σε Ευρωπαϊκές Πόλεις και Κωμοπόλεις

Το έργο PERFECT, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Interreg Europe», εστιάζει στις πράσινες υποδομές, στις πολλαπλές χρήσεις τους και στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν. Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες ενθάρρυνσης περισσότερων επενδύσεων σε πράσινες υποδομές.

Το έργο θα

  • προσδιορίζει και αναλύει τις καλές πρακτικές για την πολλαπλή χρήση πράσινων υποδομών,
  • προκαλέσει την πλήρη ενασχόληση των διαχειριστικών αρχών με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των πράσινων υποδομών ώστε να ενθαρρυνθούν νέα έργα και να βελτιωθεί η διαχείριση των μέσων πολιτικής,
  • αυξήσει την επαγγελματική ικανότητα των βασικών ενδιαφερομένων για την υλοποίηση νέων έργων,
  • αναπτύξει Σχέδια Δράσης που εστιάζουν στην αλλαγή πολιτικής ώστε να ενθαρρυνθούν στρατηγικές επενδύσεις σε πράσινες υποδομές με βάση τα πολλαπλά οφέλη τους. 

Κήπος σε ταράτσα στο Λύκειο Joze Plecnik της Λιουμπλιάνα

Η μικρή αναβαθμίδα που δημιουργήθηκε στη στέγη του Λυκείου Joze Plecnik στη Λιουμπλιάνα αποτελεί μέρος των καλών πρακτικών του έργου PERFECT.

Μη έχοντας αυλή ή ανοιχτό χώρο, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Λυκείου αποφάσισαν να σχεδιάσουν έναν κήπο στη στέγη.

Ένας κήπος 50 m² δημιουργήθηκε στην ταράτσα του σχολείου, στο κέντρο της Λιουμπλιάνα, μέσω μιας σειράς εργαστηρίων.

Για την υλοποίηση του έργου έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ειδικές συνθήκες καλλιέργειας φυτών στη στέγη (π.χ. έκθεση στον αέρα και τον ήλιο, ανομβρία και ξηρασία του εδάφους, χειμερινοί παγετοί).

Αυτό έχει δημιουργήσει στους μαθητές μια νέα ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον καθώς αντιπροσωπεύει μια πραγματική υπαίθρια τάξη, ένα εργαστήριο για να ανακαλύψουν τη φύση.

Η μικρή αναβαθμίδα επιτρέπει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης μεταξύ των μαθητών.