Θέμα 4 Βοηθητικά φυτά

Τα βοηθητικά φυτά είναι χρήσιμα για την καθημερινή ζωή. Δεν καταναλώνονται, αλλά χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα.