Θέμα 4 Εγκατάσταση και ανάπτυξη πράσινων στεγών

Κατά τη δημιουργία μιας πράσινης στέγης πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα ζητήματα…

 • Ποιες είναι οι δομικές απαιτήσεις για μια πράσινη στέγη;
 • Τι είδους διαδικασία ακολουθούμε για την εγκατάστασή της;

Οι δομικές απαιτήσεις εξαρτώνται από τον τύπο της στέγης που κατασκευάζεται καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες…

 • Οι εντατικού τύπου στέγες απαιτούν μεγαλύτερη δομική σταθερότητα και πιο περίπλοκα μέτρα ασφαλείας.
 • Οι εκτατικού τύπου στέγες απαιτούν λιγότερη δομική σταθερότητα λόγω των περιορισμένων απαιτήσεων ανθρώπινης πρόσβασης.

Το παρόν θέμα διαχωρίζεται ως εξής:

 • 4.4.1: Σημαντικές σκέψεις πριν από την τοποθέτηση πράσινων στεγών
 • 4.4.2: Εγκατάσταση πράσινης στέγης: Ένας πρακτικός οδηγός

4.4.1. Σημαντικές σκέψεις πριν από την τοποθέτηση πράσινων στεγών

Νεκρό φορτίο (D)

Το βάρος του οικοδομικού μέσου, σταθερών και τυχόν μόνιμων υλικών κατασκευής.

Ζωντανό φορτίο (L)

Το φορτίο που θα παραχθεί από την προβλεπόμενη χρήση μιας πράσινης στέγης, όπως το χώμα και η βλάστηση, καθώς και το χιόνι, ο πάγος και η βροχή.

Φορτίο ανέμου (W)

Φορτίο θερμοκρασίας (T)

Για μεγαλύτερο ζωντανό φορτίο (για παράδειγμα, εντατικού τύπου στέγες, μεταβλητό κλίμα) πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο νεκρό φορτίο, και επομένως μεγαλύτερο κόστος κεφαλαίου.

Είναι καλύτερο να απευθυνθείτε σε έναν πολιτικό μηχανικό προκειμένου να καθορίσει τι χρειάζεται η υπάρχουσα στέγη σας για να υποστηρίξει το βάρος μιας πράσινης στέγης.

4.4.2. Green roof instalment: a practical guide

Οι πράσινες στέγες αποτελούνται γενικά από πολλαπλά στρώματα που παρέχουν μια επιφάνεια καλλιέργειας και αποστράγγιση της περίσσειας νερού.

Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα στρώματα μπορούν να περιλαμβάνουν:

Στρώμα βλάστησης – ή φυτών

Χώμα

Διηθητικό ύφασμα χώματος

Στρώμα αποστράγγισης

Αδιάβροχη γεωμεμβράνη

Η σωστή αποστράγγιση του νερού που δεν απορροφάται από τη στέγη αποτελεί επιτακτική ανάγκη, επομένως, η εγκατάσταση της γεωμεμβράνης είναι υψίστης σημασίας…

 • Tο πρώτο βήμα στην εγκατάσταση είναι μια μονολιθικού τύπου αδιάβροχη μεμβράνη (καουτσούκ ή πλαστικό) στο άνω μέρος της στέγης.
 • Μόλις τοποθετηθεί η μεμβράνη, είναι καλό να ελεγχθεί με ένα Ηλεκτρικó Πεδίο Διανυσματικής Χαρτογράφησης (EFVM) για την ανίχνευση διαρροών.
 • Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται αμέσως μετά την εγκατάσταση της μεμβράνης, υγραίνοντάς την και διοχετεύοντας ρεύμα μέσω δύο ανιχνευτών.

Η δοκιμή διαρροής εκτελείται ως εξής:

 • Το καλώδιο εξέτασης τοποθετείται σε ορθογώνιο βρόχο γύρω από την περιοχή δοκιμής και συνδέεται με την παλμογεννήτρια.
 • Κάθε 3 δευτερόλεπτα, εκπέμπεται ένας παλμός διάρκειας ενός δευτερολέπτου.
 • Δημιουργείται διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ του υγρού στρώματος του μέσου και του γειωμένου δαπέδου της στέγης. Σε περίπτωση διαρροών, το ρεύμα θα ρέει από το μέσο διά της οπής στο δάπεδο της στέγης.
 • Χρησιμοποιώντας τον δέκτη, μπορεί να προσδιοριστεί η κατεύθυνση του ρεύματος και να εντοπιστεί η οπή.
 • Καλύψτε το πρώτο στρώμα της γεωμεμβράνης με ένα ή περισσότερα λεπτά φύλλα αφρού μόνωσης που είναι κατάλληλα για επαφή με υγρό χώμα.
  • Αυτό απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται αύξηση της τιμής R για τη στέγη.
 • Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα στρώμα αποστράγγισης με τριχοειδείς χώρους πάνω από τη μόνωση. Τοποθετήστε το στρώμα με τέτοιον τρόπο ώστε η πλευρά από τσόχα να είναι στραμμένη προς τα πάνω για να μην καλύπτει το χώμα.
  • Το στρώμα εκτρέπει τυχόν περίσσεια του νερού της βροχής που δεν απορροφάται από το έδαφος ή τη βλάστηση.
 • Πάνω από το στρώμα αποστράγγισης, τοποθετήστε ένα διηθητικό ύφασμα χώματος που χρησιμεύει ως φράγμα για τις ρίζες.
  • Αυτά είναι συχνά γεωυφάσματα που συγκρατούν το χώμα και εμποδίζουν τις ρίζες της βλάστησης να διεισδύσουν στο στρώμα αποστράγγισης.
 • Μπορείτε να πλαισιώσετε τις πλευρές της στέγης με συστήματα προστασίας υδρορροών με πλέγμα, ξύλο ή άλλα άκρα που θα επιτρέψουν στην αποστράγγιση να συγκρατεί το χώμα στη θέση του.

Προσθέστε το χώμα

 • Οι βέλτιστες συνθήκες χώματος αποτελούνται από ½ στερεά σωματίδια, ¼ νερό και ¼ οξυγόνο.

 • Το σωστό άθροισμα μπορεί να αυξήσει το πορώδες και την ικανότητα του χώματος να συγκρατεί νερό και θρεπτικά συστατικά, καθώς και να βελτιώσει τον αερισμό και την αποστράγγιση για την ανάπτυξη των φυτών.

 • Η προσθήκη κομπόστ παρέχει υψηλή ποσότητα οργανικού υλικού για ενισχυμένη ανάπτυξη.

Προσθέστε το στρώμα βλάστησης

 • Για εκτατικού τύπου στέγες, επιλέξτε χυμώδη φυτά ή φυτά που μοιάζουν με κάκτους, τα οποία χρειάζονται ελάχιστη ενυδάτωση (μέγιστο βάθος ρίζας 10 cm).
 • Οι εντατικού τύπου στέγες έχουν ατελείωτες επιλογές βλάστησης.

 

 • Σε περίπτωση απουσίας βροχοπτώσεων (σε ξηρά κλίματα), συνιστάται η εγκατάσταση εξωτερικής πηγής νερού ή συστήματος άρδευσης.
 • Αυτό διασφαλίζει ότι το μέσο ανάπτυξης λαμβάνει επαρκή θρεπτικά συστατικά και υγρασία υπό τις κλιματικές συνθήκες.