Θέμα 4 «Οι κήποι των Mornes»

  • Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, κάποιοι Αφρικανοί σκλάβοι κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα σπίτια τους για να ζήσουν ελεύθερα. Αυτό ονομάζεται «marronage». Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονταν «neg mawon». Ζούσαν γενικά σε απομακρυσμένα μέρη για να μην τους βρουν οι αφέντες τους. Στη Μαρτινίκα, αυτά τα μέρη ονομάζονταν «mornes» (μικρά βουνά). Για την επιβίωσή τους ασχολούνταν με τη γεωργία, το κυνήγι και τη συλλογή. Ονόμαζαν τους κήπους των τροφίμων «κήπους των mornes».
  • Η τιμωρία για την επανασύλληψη από τους αποίκους κυμαινόταν από σωματική τιμωρία, έως τον μόνιμο ακρωτηριασμό και τον θάνατο. Στη Μαρτινίκα, υπήρχαν λίγες κοινότητες “neg mawon” σε σύγκριση με τη Βραζιλία ή τη Γουιάνα…