Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 6 Επόμενα βήματα: Πράσινες Στέγες και Ηλιακή Ενέργεια – Φωτοβολταϊκά στέγης

One of the most contemporary approaches concerning the green roof technology suggests that they have to be combined with photovoltaic energy production.

The installation of photovoltaics in existing green roofs constitutes an advanced scientific approach creating smart buildings and maximizing their sustainability indicators.

The combination of both technologies presents more effective results regarding the reduction of greenhouse gas emissions and the further decrease of the thermal temperature of buildings

Despite of the high initial cost of the installation, roof photovoltaics are an environmentally friendly solution with a rapid depreciation processes.