Θέμα 6 Κάθετος κήπος –  ΜΑΔΡΙΤΗ

Ο κάθετος κήπος της Μαδρίτης, του Patrick Blanc, διαμορφώθηκε σε μια από τις πλευρές του Caixa Forum, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, από την αποκατάσταση του παλιού σταθμού παραγωγής ενέργειας. Αυτή η επίστρωση από φυτά παρέχει φυσική προστασία από την ηχορύπανση, βελτιώνει τη θερμομόνωση και βοηθά στον καθαρισμό του αέρα, απορροφώντας το CO2.

Όλα αυτά συμβάλλουν στην ευημερία των ανθρώπων.

Χρησιμοποιείται η μέθοδος της υδροπονικής καλλιέργειας, που επιτρέπει τη συνεχή παροχή νερού, ώστε να διατηρούνται πάντα πράσινα τα περίπου 15.000 φυτά, που ανήκουν σε περίπου 250 είδη, στον τοίχο. Το σύστημα άρδευσης βρίσκεται στην κορυφή του τοίχου. Αυτός ο τοίχος προσφέρει στους ανθρώπους ένα καταφύγιο από το καυτό κλίμα της Ισπανίας.

Οι δύο φωτογραφίες καταγράφουν την ανάπτυξη του κάθετου κήπου μετά από δύο μήνες. Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε τον Οκτώβριο του 2006 κατά την εγκατάσταση ενώ η δεύτερη τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.