Θέμα 6 Οφέλη των πράσινων στεγών στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων

Η μεγαλύτερη μόνωση που προσφέρουν οι πράσινες στέγες μπορεί να μειώσει την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να μετριαστεί η θερμοκρασία ενός κτηρίου, καθώς οι στέγες είναι η περιοχή με τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας τον χειμώνα και τις πιο καυτές θερμοκρασίες το καλοκαίρι.

Οι πράσινες στέγες μειώνουν τη θερμοκρασία λόγω της άμεσης κάλυψης των φυτών και της διαπνοής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι Susca et al. (2011) διαπίστωσαν ότι οι πράσινες στέγες μπορούν να εξοικονομήσουν κατανάλωση ενέργειας από 40% έως 110%.

Οι Maiolo et al. (2020) διαπίστωσαν ότι σε ένα μεσογειακό κλίμα, η έλλειψη μονωτικών στρωμάτων στην πράσινη στέγη βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα (αν και στη δεύτερη περίπτωση λιγότερο).

  • Υποστηρίζουν ότι με τη μη χρήση μονωμένων πράσινων στεγών, η εξατμισοδιαπνοή θα βοηθούσε στην παθητική μείωση θερμοκρασίας του κτηρίου.

Ανέφεραν ότι:

  • Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι θερμοκρασίες της πράσινης στέγης ήταν υψηλότερες μεταξύ 0,2 και 4,6 °C, μειώνοντας τη ζήτηση για θέρμανση.
  • Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες της πράσινης στέγης ήταν χαμηλότερες μεταξύ 5 και 11,3 °C, μειώνοντας τη ζήτηση για ψύξη.