Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 7 Περαιτέρω πράσινες ιδέες και τεχνολογίες – Κάθετοι Κήποι, Θεσσαλονίκη (Μελέτη Περίπτωσης)

The first vertical garden is established in a municipal building and particularly “Directorate of Urban Development Administration Centre”, located in Thessaloniki.

More specifically,  the vertical garden includes more than 800 pots with four kinds of plants watered by a rainwater collected at the rooftop.

Compilation of green roof technology and vertical gardens

The project was implemented by the Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) in the context of the Non-Conventional Water Resources Progam in Greece in cooperation with the Municipality of Thessaloniki and the “Mission Water” Environmental Programme of the Coca-Cola System in Greece.