Θέμα 8 Αστική Ζούγκλα – ΠΡΑΤΟ

Το έργο Αστική Ζούγκλα του Πράτο στοχεύει να δημιουργήσει στην πόλη περιοχές με υψηλή πυκνότητα πρασίνου, τις λεγόμενες αστικές ζούγκλες. Αυτές θα τοποθετηθούν εμβόλιμα σε ένα υπάρχον αστικό τοπίο.

Η κατασκευή αυτών των αστικών ζουγκλών αποτελεί ανταπόκριση στις προκλήσεις της κακής ποιότητας του αέρα, του φαινομένου της θερμικής νησίδας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των υποβαθμισμένων αστικών περιβαλλόντων. Αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν επίσης την υγεία, την ποιότητα ζωής, την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών.

Έχουν προσδιοριστεί πιλοτικές τοποθεσίες εντός της πόλης που θα μετατρέψουν τις περιθωριακές περιοχές σε πραγματικά πράσινα σημεία ευεξίας.

Μία από τις πιλοτικές τοποθεσίες είναι το ιδιωτικό κτήριο των κεντρικών γραφείων Consiag-Estra, στην περιοχή Soccorso του Πράτο (φωτογραφικό έργο), τη συνοικία με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην πόλη. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις στη βλάστηση με αυτοφυή είδη που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, το έργο στοχεύει στην προώθηση της ψυχοσωματικής ευεξίας των ανθρώπων.