Θέμα 9 Ο Οπωρώνας του Gallaratese QT8 : ΜΙΛΑΝΟ

Ο «Οπωρώνας του Gallaratese QT8» είναι ένα από τα έργα της Επισιτιστικής Πολιτικής της πόλης του Μιλάνου που περιλαμβάνει τις περιοχές Gallaratese και QT8.


Εγκαταλελειμμένες, υποβαθμισμένες ή αποκατασταθείσες περιοχές θα αναπτυχθούν εκ νέου για να διατεθούν στην παραγωγή φρούτων, λαχανικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Το έργο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών με ενεργητικό τρόπο.

Κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της υγιεινής διατροφής και της υγείας μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και ευρέως διαδεδομένου οπωρώνα.

Η προώθηση της αστικής γεωργίας, των πράσινων στεγών και της αποκατάστασης του εδάφους οδηγεί στην αύξηση της ποιότητας του τοπικού οικοσυστήματος. Επιπλέον, η συμμετοχή των πολιτών θα αυξήσει την κοινωνική συνοχή.