Θέμα 1

Θυμηθείτε ότι μια πράσινη στέγη είναι μια ειδικά σχεδιασμένη ταράτσα που υποστηρίζει τη βλάστηση και τη ζωή των φυτών προς όφελος του περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων, μπορεί να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση, να μετριάσει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, να λειτουργήσει ως φίλτρο για το νερό της βροχής και να μειώσει τις ενεργειακές απαιτήσεις…

Ποια είναι, ωστόσο, τα δομικά στοιχεία ή μέρη των πράσινων στεγών;

Υπάρχουν πολλά μέρη που συνθέτουν ένα σύστημα πράσινης στέγης (Dinsdale, Pearen & Wilson 2006):

  •  Στεγανοποίηση της στέγηςΦράγμα για τις ρίζες
  • Μεμβράνη αποστράγγισης
  • Διηθητικό στρώμα / Διηθητικό γεωύφασμα
  • Υπόστρωμα πράσινης στέγης / μέσο καλλιέργειας
  • Βλάστηση