Agro Project

Apie

About us

Learn More About AGROS Project

Žaliųjų stogų diegimo, kaip priemonės, skirtos piliečių įsitraukimui ir jų sąmoningumo didinimui aplinkosaugos srityje priemonė, projektas AGROS yra programos Erasmus+ K2 projektas, kuris bus vykdomas nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. spalio mėn.

AGROS projektas yra skirtas spręsti sudėtingas aplinkos apsaugos problemas, su kuriomis Europa susiduria pastaraisiais dešimtmečiais. Projektas kartu su tikslingų veiksmų gairėmis ir prisitaikymo prie konkrečių aplinkybių įvairiuose Europos regionuose ir miestuose strategijomis, siūlo praktinio pobūdžio sprendimą: mokymus. Konkrečiai, AGROS projektu siekiama padėti asmenims įgyti ir tobulinti pagrindinius įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su žaliųjų stogų projektavimu, įgyvendinimu, naudojimu ir tvaria priežiūra klimato apsaugos ir aplinkosaugos tikslais, taip stiprinant asmenų pilietinį atsaką į svarbiausias aplinkosaugos problemas ir jų sprendimus. Be to, įgyvendinant AGROS projektą bus didinamas piliečių informuotumas aplinkosaugos iššūkių ir veiksmingo atsako į tai temomis, nes mokymų dalyviams ir stažuotojams bus suteikta galimybė įgyti konkrečių žinių tvaresnio gyvenimo būdo tema.

Tikslai

1 tikslas

Skatinti žaliųjų stogų stogų diegimą kaip piliečių atsaką į aplinkos apsaugą, aktyvų dalyvavimą ir piliečių įsitraukimą, taip pat įtraukimą į regionų darnaus vystymosi strategijas

2 tikslas

Suteikti tikslinėms grupėms visus reikiamus įgūdžius ir žinias, orientuotas į žaliųjų stogų diegimo praktiką

3 tikslas

Mokymais apie žaliųjų stogų naudą diegti aplinkos ir asmeninės gerovės konceptą gyvenant tvariai

4 tikslas

Sukurti ir pristatyti inovatyvius produktus ir skaitmenines priemones, pagrįstas diferenciacijos ir suaugusiųjų švietimo metodologijomis.

Tikslinės grupės

Rezultatai

IO2 - Mokymų ir jų pritaikymo skirtingoms auditorijoms vadovas
IO3 - Gerųjų praktikų ir politinio reguliavimo atvejų rinkinys