Agro Project

CSI socialinių inovacijų centras

CSI socialinių inovacijų centras

Socialinių inovacijų centras (CSI) – tai mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, daugiausia dėmesio skirianti socialinėms inovacijoms, galinčioms paskatinti teigiamus pokyčius vietos, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu mastu.

CSI įsitikinimu, keturi socialinio bendravimo, švietimo, vystymosi ir ekonominio racionalizavimo ramsčiai kartu su iš esmės pagrįstais ir tvariais sprendimais, taip pat sisteminių socialinių problemų supaprastintų sprendimų trikdžiais gali lemti kūrybiškus sprendimus, kurie daro įtaką reikšmingiems pokyčiams kiekvienos visuomenės socialinėje struktūroje. CSI glaudžiai bendradarbiauja sprendžiant rinkos, socialinius, ekonominius ir kultūrinius iššūkius su vyriausybėmis, vietos administracinėmis įstaigomis, ne pelno siekiančiomis agentūromis, komerciniais subjektais ir švietimo įstaigomis. Sisteminius iššūkius organizacija nustato ir sprendžia pasitelkdami įrodymais pagrįstus tyrimus, naujausius pasaulinių, nacionalinių, regioninių ir vietinių sprendimų tyrimais. Kuriant sprendimus atsižvelgiama į vietos ekosistemą, kultūrinę dinamiką. Tenkindami suinteresuotųjų šalių poreikius organizacija nuolat budi tam, kad užtikrintų nuolatinį grįžtamąjį ryšį ir teiktų korekcijas.

CSI naudojami grįžtamojo ryšio mechanizmai ir procesai leidžia užtikrintai palaikyti ryšį su suinteresuotosiomis šalimis ir nuolat atnaujinti mūsų socialinių sprendimų pasiūlymą. CSI komandą sudaro atviri, visapusiškai pasirengę tyrėjai, pedagogai, profesinio mokymo instruktoriai, socialiai atsakingo verslo atstovai, projektų vadovai ir informacinių technologijų kūrėjai. CSI geba nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti pritaikytas iniciatyvas bei projektus ir užtikrinti tvarų augimą. Kompetencijos sritys – profesinis mokymas ir mokymas, darbo rinka, kaimo vietovių tvari plėtra, švietimo ir e. mokymasis, socialinis verslumas, projektų valdymas, projektų vertinimo paslaugų, produktų patvirtinimo ir mokymo.