Agro Project

D’Antilles et D’Ailleurs

D'Antilles et D'Ailleurs

“D’Antilles & D’Ailleurs” (DA&DA), įsikūrusi Martinikoje, yra organizacija, siekianti skatinti aktyvų pilietinės visuomenės, ypač moterų, migrantų ir mažiau galimybių turinčio jaunimo, aktyvumą.

Įstaiga skatina įvairovę, lygybę ir socialinę įtrauktį:

  • remia judumą ir užimtumą: įgyvenda prevencijos, informavimo ir neformaliojo švietimo iniciatyvas, skatinančias mažiau galimybių turinčių asmenų judumą ir profesinę įtrauktį,
  • organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus ir tarpkultūrinius susitikimus, susijusius su pilietiškumu, verslumu, galimybėmis naudotis socialinėmis teisėmis ir aktyviu nepalankioje padėtyje esančių grupių dalyvavimu,
  • skatina bendradarbiavimą: remiant ir plėtojant nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių ir grupių bendradarbiavimo, vystymosi ir gebėjimų stiprinimo iniciatyvas, skatinant taiką, žmogaus teises ir teisingumą.

DA&DA yra jauna ir dinamiška organizacija, daugiausia dirbanti su pažeidžiamomis grupėmis, remianti galimybes naudotis socialinėmis teisėmis, skatinanti aktyvų pilietiškumą ir savanorystę per neformalųjį švietimą, judumą, mokymą ir pameistrystę. Vietos lygmeniu mes įgyvendiname projektą, susijusį su socialinių teisių prieinamumu ir aktyviu pilietiškumu, skirtą jaunimui (nuo 18 iki 30 metų) iš nepalankioje padėtyje esančių rajonų. Įstaiga Europos judumą kaip priemonę, leidžiančią jauniems žmonėms tobulinti žinias, kompetencijas ir solidarų dalyvavimą, siekiant skatinti jų aktyvų pilietiškumą ir palengvinti jų perėjimą nuo mokymosi prie darbo.