Agro Project

EURELATIONS GEIE

D'Antilles et D'Ailleurs

“EURelations” yra Europos ekonominių interesų grupė (E.E.I.G.), kurią 2002 m. įsteigė viešosios ir privačios institucijos, kaip pavyzdžiui, MVĮ, MVĮ asociacijos, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, savivaldybės, mokyklos, konsultavimo ir mokymo įmonės. Šios institucijos yra iš įvairių Europos šalių: Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos ir Čekijos. EEIG būstinė įsikūrusi Kampobaso mieste (Molizės regionas, Italija). Pagrindinis grupės tikslas – skatinti ir remti veiksmus, susijusius su vietos plėtra. Siekdama šio tikslo, EEIG rengia ir koordinuoja vietos, nacionalinius ir tarptautinius projektus pagal pagrindines Europos programas ir dalyvauja kaip partnerė kitų Europos organizacijų remiamuose projektuose.

Those Institutions are from various European Countries, such as Italy, France, Spain, Portugal, Germany, Bulgaria, Romania, Poland, and Czech Republic. EURelations EEIG headquarter is based in Campobasso (Molise Region, Italy). The main purpose of EURelations EEIG is to promote and support actions related to local development. In order to reach this aim, EURelations devises and coordinates local, national and international projects under the main European Programmes, and participates as a partner in projects promoted by other European organisations.