Agro Project

La Palma del Condado savivaldybė

La Palma del Condado savivaldybė

La Palma del Condado yra savivaldybė Ispanijoje, PSO Pasaulinio senatvei palankių miestų ir bendruomenių tinklo narė ir aktyvi Merų pakto, didžiausio pasaulyje judėjimo už vietos klimato ir energetikos veiksmus, narė. Savivaldybė įsikūrusi Andalūzijos regione,Doñana nacionalinio parko teritorijoje, netoli Europos Atlanto vandenyno pakrantės, tarp didžiųjų Ispanijos miestų – Sevilijos ir Huelvos. Be to, La Palma del Condado yra pasirašiusi Europos daugiapakopio valdymo schemą, kuri yra įsipareigoja taip veikti vietos lygmeniu, nuolat bendrauja ES institucijomis dėl politikos krypčių ir programomis įgyvendinimo.

La Palma del Condado savivaldybė siekia šių tikslų:

  • stiprinti vietos valdžią, kad būtų geriau ir veiksmingiau įgyvendinami planai, politika, programos ir projektai –
  • tobulinti savivaldybės darbuotojų, instruktorių ir verslininkų gebėjimus planuojant ir įgyvendinant programas ir projektus –
  • stiprinti savivaldybės, nacionalinių agentūrų, nevyriausybinių organizacijų ir privataus sektoriaus veiklos koordinavimą.

Savivaldybė aktyviai dalyvauja remiant bendruomenių vystymąsi ir vietos asociacijas bei verslininkus, susijusius su aplinkosaugos klausimais, ypač su miestų atgaivinimu, tvaria maisto gamyba ir ekologišku turizmu, susijusiu su gamtos apsauga. Šiuo tikslu vykdomos įvairios programos, skirtos remti verslininkus ir verslumą, kurių pagrindą sudaro vietos ištekliai, susiję su aplinkos ir kultūros paveldo išsaugojimu, turizmu, ekologiško maisto gamyba, komercializavimu ir kt.