Agro Project

Latvijos vietos ir regioninės valdžios asociacija

Latvijos vietos ir regioninės valdžios asociacija

Latvijos vietos ir regioninės valdži asociacija (LALRG) yra nevyriausybinė organizacija, savanoriškai vienijanti Latvijos Respublikos vietos valdžios institucijas. Pagal savivaldos įstatymą LALRG turi įgaliojimus atstovauti visoms Latvijos savivaldybėms – asociacija vienija daugiau nei pusę visų šalies savivaldybių.

Pagrindinės LALRG veiklos sritys:

  • Vietos ir regioninės valdžios politikos vystymas ir jų interesų gynimas,
  • Mokymai, ekspertizė, metodinė pagalba ir informacijos sklaida savivaldybėms.
    LALRG yra sukaupusi nemažai patirties įgyvendinant įvairius projektus, pvz:
  • Latvijos savivaldybių pažangus valdymas ir veiklos tobulinimas,
  • Politika ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė jūros vėjo energijos srityje,
  • Pastatų energinio naudingumo gerinimas,
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimas.