1 Tema: Bendrosios žaliųjų stogų taksonomijos

Paprastai skiriami trys žaliųjų stogų tipai (Li ir Yeung 2014, Vijayaraghavan 2015):

Intensyvūs

Pusiau intensyvūs

Ekstensyvūs

Žaliųjų stogų tipai išsamiau aptariami 3 modulyje.