1 tema: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

  • Darnaus vystymosi programoje iki 2030 m., kurią 2015 m. priėmė visos Jungtinių Tautų valstybės narės, pateikiamas bendras taikos ir klestėjimo planas žmonėms ir planetai dabar ir ateityje.
  • Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – tai visuotinis raginimas imtis veiksmų, kad būtų panaikintas skurdas, apsaugota planeta ir pagerintas kiekvieno žmogaus gyvenimas ir perspektyvos. 2015 m. visos JT valstybės narės priėmė 17 tikslų, kurie yra Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., kurioje nustatytas 15 metų planas tikslams pasiekti, dalis.
  • Likus kiek mažiau nei dešimčiai metų iki Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, pasaulio lyderiai 2019 m. rugsėjo mėn. vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime paragino paskelbti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo dešimtmetį ir įsipareigojo sutelkti finansavimą, gerinti jų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir stiprinti institucijas, kad šie tikslai būtų pasiekti iki 2030 m. ir niekas neliktų nuošalyje. JT Generalinis Sekretorius paragino visus visuomenės sektorius susitelkti dešimtmečio veiksmams trimis lygmenimis: pasauliniu lygmeniu, kad būtų užtikrinta didesnė lyderystė, daugiau išteklių ir pažangesni sprendimai siekiant darnaus vystymosi tikslų; vietos lygmeniu, kad būtinos permainos būtų įtrauktos į vyriausybių, miestų ir vietos valdžios institucijų politiką, biudžetus, institucijas ir reguliavimo sistemas; ir žmonių, įskaitant jaunimą, pilietinę visuomenę, žiniasklaidą, privatųjį sektorių, profesines sąjungas, akademinę bendruomenę ir kitus suinteresuotuosius subjektus, veiksmai, kad būtų sukurtas nesustabdomas judėjimas, skatinantis būtinas permainas.