1 tema: Miesto aplinka

Hannah Ritchie ir Max Roser (2018) teigia, kad "urbanizacija "

  • Šiuo metu daugiau nei pusė pasaulio gyventojų gyvena miestuose – vis dažniau labai tankiai apgyvendintuose miestuose. Tačiau miestai yra palyginti naujas reiškinys žmonijos istorijoje. Šis virsmas pakeitė mūsų gyvenimo, darbo, keliavimo ir tinklų kūrimo būdus.
  • Pasaulyje daugiau kaip 4 mlrd. žmonių gyvena miestuose. 
  • Jungtinių Tautų duomenimis, 2007 m. pirmą kartą pasaulyje daugiau žmonių gyveno miestuose nei kaimo vietovėse.
  • Miestų gyventojų skaičiai skiriasi – daugiausia dėl to, kad nesutariama dėl tikslios “miesto teritorijos” apibrėžties ir to, kas į ją įeina.
  • Prognozuojama, kad iki 2050 m. daugiau nei du trečdaliai pasaulio gyventojų gyvens miestuose.
  • Prognozuojama, kad 2050 m. miestuose gyvens beveik 7 mlrd. žmonių. Remiantis naujausiomis JT prognozėmis, tikimasi, kad iki 2100 m. žmonija taps beveik išimtinai miestiečių rūšimi, o 80-90 proc. žmonių gyvens miestuose.
  • Miestai susiduria su vis didesniu iššūkiu, kaip veiksmingai valdyti, planuoti, plėtoti infrastruktūrą ir padėti sparčiai augančiam gyventojų skaičiui ir bendruomenių urbanizacijai.