1 tema: Vietos bendruomenių vaidmuo užtikrinant aplinkos tvarumą

  • Vietos bendruomenės atlieka svarbų vaidmenį nustatant ir suprantant vietos problemas ir galiausiai jas sprendžiant.
  • Vietos bendruomenės gali pakankamai prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės skatinimo ir tvarios savivaldybių transformacijos.
  • Vietos bendruomenės vaidmuo gali būti valdomas sukuriant sodininkų bendruomenės tinklą, kuris prisideda vienas prie kito pagal bendruomenės ekonominį pajėgumą.
  • Žaliųjų plotų įrengimas ant pastato stogo gyvenamiesiems pastatams suteiks gamybinę vertę, ypač jei žaliasis stogas bus apsodintas produktyviais augalais.
  • Labai svarbu didinti visuomenės informuotumą aplinkosaugos ir tvarumo klausimais ir įtraukti piliečius į integruotą miestų planavimo ir sprendimų priėmimo procesą.