2 tema: Augalų, vabzdžių, paukščių ir kitų rūšių, jų ryšių ir ciklo nustatymo ir įvertinimo metodas

Žalieji stogai gali padėti atkurti miesto ekosistemos pusiausvyrą, nes miesto aplinkoje sukuria buveines augalų, stuburinių ir bestuburių gyvūnų rūšims, iš kurių kai kurios gali būti retos arba nykstančios, koegzistuoti. Tiesą sakant, žaliuosiuose stoguose dažnai gyvena įvairūs vabzdžiai, vorai ir paukščiai.

Kadangi žaliųjų stogų projektavimas biologinės įvairovės požiūriu turėtų būti suprantamas kaip aplink miestą esančios ekosistemos tęstinumas, rūšių, į kurias reikia atsižvelgti, nustatymo ir įvertinimo metodas turėtų būti pagrįstas esamų ekosistemų ir jų trofinių rūšių, kurios yra mokslinis organizmų grupavimas pagal jų bendrą trofinę (maitinimosi) padėtį mitybos tinkle arba mitybos grandinėje, nustatymu.  

Trofinės rūšys turi identišką grobį ir bendrą plėšrūnų rinkinį mitybos grandinėje. Tai reiškia, kad trofinės rūšies nariai atlieka daugelį tų pačių ekologinių funkcijų. Šiai kategorijai gali būti priskiriamos augalų, gyvūnų rūšys, augalų ir gyvūnų derinys bei biologinės organizmo stadijos. 

Trofinės rūšys turi būti nustatomos padedant biologijos ekspertams, paukščių stebėtojams, gamtininkams, veterinarams, vietos viešųjų parkų priežiūros tarnybų valstybės tarnautojams ir kt. Tikslas – sudaryti sąrašą rūšių, kurios gali gyventi mūsų žaliajame stoge: detritoidų, grybų, vabzdžių, augalų, paukščių ir t. t., taip pat sąraše nustatyti kiekvienos rūšies elgseną, kad žinotume, kaip jas pritraukti gyventi mūsų žaliajame stoge. Aprašymo modelis galėtų būti panašus į tą, kurį atlieka paukščių stebėtojai savo stebėjimų metu.