2 tema: Integruota darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Darbotvarkė iki 2030 m. yra svarbi komunikacijos ir atskaitomybės priemonė, kuri gali padėti remti labiau integruotą vietos, regioninį ir nacionalinį planavimą, žemės naudojimo planavimą, sektorinį plėtros planavimą ir darbą, skirtą glaudesniam savivaldybių bendradarbiavimui remti.

  • Vietos valdžios institucijos daro tiesioginį poveikį daugumos iš 169 DVT tikslų įgyvendinimui.
  • Miestai gali užtikrinti tarpusavio sąsajas ir integruotą požiūrį į įvairius sektorius ir tikslus.
  • Miestai yra įgalioti spręsti miestų planavimo, statybų aplinkos, transporto sektoriaus, atliekų ir vandentvarkos klausimus.
  • Šiandienos iššūkiai reikalauja plataus bendradarbiavimo ir holistinių strategijų.
  • 2020-2030 m. dešimtmečio pagrindas – būtinybė imtis veiksmų, kad būtų įveiktas didėjantis skurdas, suteiktos daugiau teisių moterims ir mergaitėms ir sprendžiama klimato kaitos problema.