2 tema: Integruoto miestų planavimo būtinybė

Integruotasis miestų planavimas – tai šiuolaikinis planavimo metodas, glaudžiai susijęs su poreikiu kurti tvarias ir atsparias gyvenvietes.

Išsamiems sprendimams parengti pasitelkiami įvairūs suinteresuotieji subjektai, planuotojai ir ekspertai, kurie tvirtai remia miestų plėtros projektus.

Sektorių bendradarbiavimas vaidina svarbų vaidmenį integruotai planuojant sveikesnes, aktyvesnes ir įtraukesnes miestų bendruomenes. 

Integruotas miestų planavimas turi atitikti vietos situaciją, kad vienu metu ir nuosekliai būtų sprendžiamos įvairios miestų problemos.

Miestų planuotojai turi išmanyti įvairių bendruomenių ir žmonių grupių požiūrį ir poreikius, todėl būtina, kad šios grupės dalyvautų planavimo procese. Dalyvaujamieji planavimo procesai, kuriuose dalyvauja įvairios suinteresuotųjų subjektų grupės, taip pat politikos koordinavimas yra svarbiausi siekiant darnaus vystymosi ir visuomenės, ekonomikos ir ekologijos derinimo. Vykdydami integruotą miestų planavimą, planuotojai ir sprendimų priėmėjai gali užtikrinti, kad jų darbas prisidėtų prie bendruomenių, kurios būtų įtraukios, aktyvios ir tvarios visoms dabartinėms ir būsimoms kartoms, kūrimo. 

Prie ko tai priveda, jei miestas netaiko integruoto požiūrio į miestų planavimą?

  • Atliekos (maisto, anglies dioksido, medžiagų, taršos)
  • Didėjanti nelygybė
  • Keliai į niekur, per didelė infrastruktūra
  • Susiskaldymas, koordinavimo stoka
  • Miestų išsiplėtimas
  • Brangiai kainuojančios klaidos

’’Gamtos įtraukimas į miestų gyvenamąją aplinką gerina žmonių gyvenimo kokybę, prisideda prie ekonomikos ir visuomenės klestėjimo.’’

Chantal Van Ham,

ES programos vadovė, Gamta pagrįstų sprendimų vadovė,

IUCN Briuselis