2 tema: Pirmųjų žmonių populiacijų atvykimas į Mažiuosius Antilus: Amerindiečiai

Pirmieji salos gyventojai buvo Indėnai Aravakai, vėliau – Kalinagai. Iš Amazonijos ir Venesuelos kilę amerikiečiai gyveno iš medžioklės, žvejybos ir žemės ūkio. Buvo auginami manijokai, kukurūzai ir moliūgai. Jie sukūrė prie klimato (didelės drėgmės) ir reljefo pritaikytus žemės ūkio metodus. Daržininkystė buvo vykdoma išvalytose ir išdegintose žemėse, siekiant padidinti dirvožemio derlingumą ir sumažinti darbus. Kai dirva tapdavo mažiau derlinga, būdavo išvalomas naujas plotas, o pirmąjame sklype paliekamas pūdymas (sėjomaina erdvėje). Šio tipo sodas vadinamas „stovyklavietės sodu“.